Vaccine phòng bệnh Alzheimer lần đầu tiên được thử nghiệm an toàn trên người.

  Một loại vắc xin để phòng chống bệnh Alzheimer đã được thử nghiệm và đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn khi thử nghiệm trên người, đây là lần đầu tiên một vắc xin cho bệnh Alzheimer vượt qua thử nghiệm này.

WHO chính thức coi nghiện game là một loại bệnh.

WHO chính thức coi nghiện game là một loại bệnh.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa chính thức xác nhận nghiệm game "Gaming disorder” được xem là một bệnh liên quan đến rối loạn hành vi.

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau