Bệnh lý thần kinh gồm những gì?

  Xin hỏi bác sĩ bệnh lý thần kinh gồm những bệnh nào? | Vui lòng trả lời bạn:

Đột ngột xuất hiện yếu nửa người, sau đó trở lại bình thường ... nên đến Bệnh viện hay Ở nhà?

Đột ngột xuất hiện yếu nửa người, sau đó trở lại bình thường ... nên đến Bệnh viện hay Ở nhà?

  Xin hỏi bác sĩ: tôi đang ngồi chơi thấy đột ngột đau đầu và tê bì nửa người bên phải; khoảng 10 phút sau thì bình thường trở lại. Tôi nên đến bệnh viện hay theo dõi thêm ở nhà? | Vui lòng trả lời bạn:

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau