Khám thần kinh ở đâu?

  Hệ thần kinh có đặc điểm giải phẫu, chức năng đặc trưng là sự biệt hóa rất cao. Mỗi một vùng giải phẫu của hệ thần kinh khi bị tổn thương sẽ xuất hiện những rối loạn chức năng trên lâm sàng biểu hiện là những hội chứng hoặc những triệu chứng nhất định. Căn cứ vào đó, với kỹ năng thăm khám lâm sàng điêu luyện, với kiến thức tổng hợp, với tư duy lâm sàng nhậy bén và sắc sảo bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ suy luận ngược lại và xác định được vị trí vùng tổn thương.

Dự phòng đột quỵ não.

Dự phòng đột quỵ não.

  Xin hỏi bác sĩ cách Dự phòng đột quỵ não như thế nào? | Vui lòng trả lời bạn:

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau