Giới thiệu " www.khamthankinh.vn "

Học tập là một hình thức rèn luyện giúp bạn phát triển bộ não. Trong quá trình học tập đó, hệ thần kinh của chúng ta bị tác động bởi nhiều yếu tố. Vì thế, việc phát hiện kịp thời những tổn thương ở giai đoạn sớm là rất quan trọng. "khamthankinh.vn" giúp bạn làm điều đó. Đây là website cá nhân, mục đích của tôi là hướng đến cộng đồng, giúp bạn: hiểu bản thân, hiểu giá trị cuộc sống và hiểu chúng ta phải làm gì để hiện tại, tương lai tốt đẹp hơn. Khi bạn lo lắng về sức khỏe hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ tư vấn cho bạn cần làm gì và đến đâu để bạn có thể kiểm tra sức khỏe của mình. "khamthankinh.vn" là "Vì sức khỏe của bạn".

     1900 86 86 16