Góc nhìn

Thứ 7 ngày 15 tháng 05 năm 2021Lượt xem: 6511

Kỷ luật là sức mạnh, nhưng...

 

Với đại dịch COVID-19, mỗi quốc gia, từ trí tuệ, nhận thức, năng lực, trình độ y tế, quan niệm xã hội, ứng xử nhân đạo và nền tảng văn hóa mà lựa chọn ra cách thức giải quyết của riêng mình.

Đại dịch COVID-19 này là chưa có tiền lệ ở nước ta. Tại một vài quốc gia có vài trăm năm lịch sử và cổ xưa, đã từng diễn ra những đại dịch lớn với các kiểu virus khác nhau và gây nên những thảm họa y tế lớn. Nhưng những trải nghiệm ấy không có thật nhiều ý nghĩa cho công cuộc đương đầu đại dịch thời nay. Với đại dịch COVID-19, mỗi quốc gia, từ trí tuệ, nhận thức, năng lực, trình độ y tế, quan niệm xã hội, ứng xử nhân đạo và nền tảng văn hóa mà lựa chọn ra cách thức giải quyết của riêng mình.

Có lẽ Việt Nam là quốc gia duy nhất đưa ra khẩu hiệu "Chống dịch như chống giặc" để khích lệ toàn dân đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đương đầu với đại dịch mang tính chất toàn cầu này. Điều này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Và cũng chính điều này là phù hợp với trình độ y tế và khả năng của nền kinh tế nước ta hiện nay. Đã coi chống dịch như chống giặc, tức là giống như trong trạng thái chiến đấu. Trong chiến đấu thì quân lệnh như sơn, kỷ luật đối phó và chiến đấu với địch quân phải luôn được đặt lên hàng đầu, kỷ luật là căn cốt của sức mạnh chiến đấu. Bất cứ ai vi phạm kỷ luật là phải bị xử lý ngay, tùy theo mức độ vi phạm, quân pháp bất vị thân.

Bây giờ, đã gần hai năm kể từ thời điểm bùng phát đại dịch, đã có thêm rất nhiều thông tin, có nhiều bài học. Thế giới phẳng, ai cũng có thể tiếp cận và phân tích, bình luận. Người ta nói về cách thức nước Mỹ, nước Ý... xử lý đại dịch. Người ta lo ngại cho Ấn Độ... Và người ta có thể đưa ra ý kiến là Việt Nam nên thế này, thế kia... Nhưng hãy tin một điều: những người đang gánh trách nhiệm chỉ đạo công cuộc chiến đấu này của quốc gia là những người có đầy đủ thông tin nhất, xung quanh họ có các chuyên gia nhiều hiểu biết nhất về lĩnh vực này. Và hơn cả, ở đây không có lợi ích nhóm. Lợi ích lớn nhất của tất cả chúng ta là sự ổn định và sức khỏe người dân.

Đã có những cán bộ, nhân viên, công dân bị xử lý, bị kỷ luật vì vi phạm kỷ luật "chiến đấu" trong phòng chống dịch COVID-19. Điều này là rất cần thiết, là làm gương, là đảm bảo cho mục tiêu phòng chống dịch của chúng ta. Họ sai thì họ phải trả giá. Điều này không cần phải bàn luận thêm nữa, đại đa số người dân và dư luận đều đồng tình.

Tuy nhiên, ở đây có một chữ "nhưng", và phải đề cập đến một khía cạnh khác. Những người vi phạm đã bị xử lý, trừ những trường hợp cố tình hoặc ngang nhiên coi thường quy định chung, thì cũng là nạn nhân không lường trước được của đại dịch chưa có tiền lệ này. Đừng vì việc họ bị xử lý mà bình luận ác ý, lan sang việc khác, miệt thị và phơi bày đời sống riêng của họ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Làm như thế không những không vun đắp vào cho sự đoàn kết, thống nhất toàn dân mà còn lây lan thêm căn tính xấu của người Việt chúng ta! Đã nhiễm căn tính xấu, thì dễ cười người hôm trước, hôm sau lại gặp người cười ngay thôi!

ktk@vn tham khảo


   Mời xem thêm >>>

1. Lợi ích của café.

2. Góc nhìn của tỷ phú Bill Gates về Covid-19.

3. Vì sao chúng ta lại phụ thuộc vào nhựa?

4. Cuộc chiến thầm lặng với Covid-19.

5. Góc ảnh đẹp.